„Každý jednotlivý prípad balbuties je individuálny, ako je individuálny vývoj každého z nás...“

10/31/2014   // 0 Comments

Stretli ste sa už s termínom balbuties? Ak nie, tak s chorobou, ktorú reálne označuje, možno áno. U nás sa pre túto diagnózu často používa bohemizmus „koktanie“... To je však nespisovný termín a tiež je považovaný za hanlivý. O zajakavosti, alebo babuties sme sa porozprávali s odborníčkou, klinickou logopedičkou Dagmar Kobulskou.

Čitať ďalej

Najnovšie správy